آمپول

ساخت وبلاگ
چکیده : فــکــرهـ بــــاز و قــدمـــــام بـــــزرگـــــ :) دنــیــــــــــا چــی بـــهـ روزهـ هــــدفــــام ... با عنوان : آمپول بخوانید :

فــکــرهـ بــــاز و قــدمـــــام بـــــزرگـــــ :)

دنــیــــــــــا چــی بـــهـ روزهـ هــــدفــــام :)

مــن سـاخــتـهـ شــدمـ چـالـــشـــــو بـخــــــــام :)

کـ وایـســــــتـم تـــو روش تـا خــارشـــــــــو بـگــــــــــــام :)

اصــــــن مــشــکــــــل هــمـیـشـــهـ فــهـمـیـــدنـمـــــــــــــــــــــه :)

بـــردن قــــــــانــــــونــــهـ جـــنـگـــیــــــــدنــمــــهــ :)

واسـم از بــرد و بـاخــتـ و لــفظشـ نگــو:)

مــن ایـــن کــصــشـــــــرا ســوژه ی خـــنـدیـدنـمـــــــــهـ :)

**[آلبـــوم آمپـــــول]**

آمپول زدن,آمپول بتامتازون,آمپول پروژسترون,...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : دوشنبه 13 دی 1395 ساعت: 5:19